Useful Links

Useful Links

Guilsfield Primary School

Guilsfield Primary School

Believe, Aspire, Explore and Achieve

Croeso

Croeso i Ysgol Gynradd Cegidfa

Yn Ysgol Gynradd Cegidfa, rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig addysg eang, gytbwys a llawn mewn awyrgylch gynnes, gofalus a chydweithio.

Rydym yn gwerthfawrogi pob disgybl am eu rhinweddau a’u doniau unigol a’n prif amcan yw eu helpu i wireddu eu potensial.  Rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyffrous a phwrpasol sy’n annog ein disgyblion i ymdrechu am safonau uchel.

Ein Datganiad Cenhadaeth yw ‘Dysgu, Cyflawni a Thyfu Gyda’n Gilydd’ ac wrth wraidd hyn i gyd mae’r canlynol:

  • Cymuned Mawr ei gofal
  • Mwynhad
  • Mynd am y nod
  • ysbrydoli
  • datblygu eich hun ac eraill
  • cyfeillgarwch
  • gwerthfawrogi pawb a phopeth

Mae’r ysgol yn hybu perthynas waith agos â rhieni er mwyn sicrhau bod eich plentyn yn mwynhau cyfnod llwyddiannus a llewyrchus yn yr ysgol.
 
Gobeithio i chi fwynhau ein gwefan.  Cofiwch edrych ar dudalennau’r dosbarthiadau i weld yr amrywiaeth o weithgareddau.  Mae ein drysau bob amser ar agor os hoffech alw heibio.  Cysylltwch trwy’r botwm ‘cysylltu â ni’ ar y dudalen hafan neu ffoniwch 01938 553979.
 
Edrychwn ymlaen at eich gweld chi.
 
Yn gywir
 
Amanda Williams
Pennaeth